Fotos von Vitaliy Kharchenko

Von diesem Fotografen sind in Ship-DB folgende Schiffe enthalten:

SchiffsnameIndienstFoto?!
17 FEBRUARY 11 VKHI01120619 SSHK 1680 230
ADRIATIC GAS 15 VKHI01150221 STXC 4021 010
AURA 09 VKHI01121212 TZST ZY0506 220
BW BOBCAT 14 VKHI01151122 SPPG S1149 010
DAN CISNE 11 VKHI01110919 CSGN N265 010
DL DIAMOND 08 VKHI01140420 NBSK 414 010
FIRST IBIS 10 15 VKHI01130824 USBT 092 010
FLORIDA 13 VKHI01150212 AKPP 018 010
GIANNIS 11 VKHI01110919 NTIJ 316311 010
GRAND BLUE 03 15 VKHI01130105 HGZI 560 010
HARVEST FROST 14 VKHI01150129 OSZN 10719 010
KERKYRA 09 VKHI02110809 HYQQ 207 010
KERKYRA 09 VKHI01110809 HYQQ 207 010
KING MERRY 11 14 VKHI01120603 MBIS 876 960
KMTC INCHEON 09 VKHI01120105 KAZT 3462 120
KMTC INCHEON 09 VKHI02120105 KAZT 3462 120
LIBERTY 03 15 VKHI01150410 HITI 4796 220
LUCY SNUG 10 16 VKHI01110722 YRYJ LH1001 010
MAERSK MESSINA 14 VKHI01140810 IWZI 280 120
MILD JAZZ 14 VKHI01150410 JSYS H2541 010
NANYANG STAR 12 VKHI01120501 SUMY 1371 010
PACIFIC ENLIGHTEN 09 VKHI01140405 MBIN 2236 010
RANGER 12 VKHI01150129 TSZZ SS-049 010
ROMANOS 08 VKHI01 HYHU 859 340
SEMUA MUTIARA 10 VKHI01140420 YKSJ 07068 010
ST. IAKOV 11 13 VKHI01110919 DWOO 1032 550
ST. IAKOV 11 13 VKHI02110919 DWOO 1032 550
STAR LAGUNA 12 VKHI01121111 HYMM 8075 010
SUNRISE J 11 13 VKHI01120417 DWOO 5060 230
THERESA LIBRA 07 VKHI01130104 JYXJ YX-002 010
TOCCATA 04 VKHI02150222 HRBT 305 010
TOCCATA 04 VKHI01150222 HRBT 305 010
TURMOIL 11 VKHI01120614 OMZO 565 010
ULTRA ALPHA 15 VKHI02150413 NTIJ 106401 010

Zurück zur Hauptübersicht der Online-Datenbank